Programy motywacyjne

Poniżej znajdują się wszystkie aktualne programy motywacyjne FM World.

Program motywacyjny dla nowych Partnerów Biznesowych FM WORLD POLSKA "Na dobry początek"

Program motywacyjny dla nowych Partnerów Biznesowych FM WORLD POLSKA.

Start: 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie: 31 grudnia 2017 r.

Pierwsze miesiące w FM WORLD to czas, w którym poznajesz firmę i produkty. Chcemy Ci to jak najbardziej ułatwić, dlatego aż trzykrotnie nagrodzimy Cię za regularne zamówienia.

Etap 1

To Twój pierwszy etap współpracy z FM WORLD POLSKA liczony od dnia zawarcia Umowy Partnerskiej/zarejestrowania się. Złóż zamówienia o łącznej wartości co najmniej 250 punktów, a otrzymasz od nas możliwość zakupienia zestawu hitowych produktów FOR HOME za 1 zł!

Wartość zestawu nie mniejsza niż: 35,00 PLN
Promocyjny zestaw zamów po zakończeniu 1 ETAPU, masz na to 30 dni.

Etap 2

W II etapie złóż zamówienia o łącznej wartości co najmniej 250 punktów, a otrzymasz możliwość zakupienia zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych i do makijażu za jedyne 3 PLN! I przejdź do kolejnego – III etapu!

Wartość zestawu nie mniejsza niż: 50,00 PLN
Promocyjny zestaw zamów po zakończeniu 2 ETAPU, masz na to 30 dni.

Etap 3

W III etapie złóż zamówienia o łącznej wartości 250 punktów, a otrzymasz możliwość zakupu luksusowego zestawu perfum za jedyne 5 PLN!

Wartość zestawu nie mniejsza niż: 70,00 PLN
Promocyjny zestaw zamów po zakończeniu 3 ETAPU, masz na to 30 dni.

Pamiętaj!

Aby wziąć udział w Programie, dostarcz oryginał swojej Umowy Partnerskiej w ciągu 30 dni od dnia jej podpisania (nie dotyczy osób, które zarejestrowały się on-line). Wypracowanie wymaganej wartości punktowej jest sumą zamówień złożonych przez Ciebie na danym etapie uczestnictwa w Programie. Promocyjne zestawy produktów nie mają wartości punktowej.
Liczbę punktów uzyskanych na każdym etapie uczestnictwa w Programie sprawdzisz w zakładce TWOJE KWALIFIKACJE.

 

Witaj w domu

Start: 1 stycznia 2017 r.   Zakończenie: 31 grudnia 2017 r.    Miesiąc bazowy: wrzesień 2016

Dla kogo: dla Partnerów Biznesowych na Poziomach efektywności od 0% do 21%, Perłowej Orchidei i Amarantowej Orchidei

MARZYSZ O WŁASNYM DOMU? STWÓRZ GO Z NAMI!

Opracowaliśmy niepowtarzalne warunki do rozwoju, by pomóc Ci uzyskać niezależność finansową i to, czego najbardziej pragniesz: własny dom!

Za każdy miesiąc, w którym zbudujesz modelową strukturę 21% (6 odnóg)i spełnisz warunki dodatkowe (punkty własne i grupowe oraz Obrót punktowy z września 2016 r.), wypłacimy Ci Megabonus mieszkaniowy w wysokości aż 2 000 PLN. Na co go wydasz? Na co chcesz i potrzebujesz: na czynsz, spłatę raty kredytu, na rachunki, na wyposażenie wnętrza, produkty dla domu. Nie musisz nam przedstawiać żadnych rachunków. Wierzymy, że mądrze wydasz zarobione pieniądze.

W każdym z kolejnych miesięcy możesz walczyć o nowy Megabonus, nawet jeśli po drodze powinęła Ci się noga. Jeśli jesteś Perłową i Amarantową Orchideą i domodelujesz swoją strukturę do wzorca (6 odnóg, najsłabsza 5 000 pkt.), też otrzymasz od nas Megabonus mieszkaniowy.

Wynagrodzenie/Rabat handlowy na poziomach 9-18% możesz powiększać aż dwukrotnie na każdym z Poziomów: za pierwszym i drugim razem, gdy tylko spełnisz warunki programu dla danego Celu. W jaki sposób? Podwajamy lub zwiększamy o połowę kwotę, jaką masz do wypłaty lub wydania na Produkty FM WORLD). Dajemy Ci narzędzia i czas, by stworzyć mocne fundamenty Twojego biznesu. A jeśli szybko stworzysz modelową strukturę 21%, w ramach uznania wypłacimy Ci jednorazowo dodatkowy Extrabonus w wysokości aż 2 000 PLN.

 

Jak budować?

 • na co najmniej 5 odnogach (premiowany jest nie sam poziom, ale modelowa struktura)
 • jeśli jesteś np. na poziomie 12%, ale masz trzy odnogi, musisz domodelować swoją strukturę do wzorcowej (5 lub 6 odnóg, najsłabsza 600 pkt.); wtedy otrzymasz Dodatkowe Wynagrodzenie/Dodatkowy Rabat handlowy z poziomu 12%
 • pamiętaj, by osoby znajdujące się w Twojej strukturze również modelowały swoje struktury i by osiągały jak najwyższe Wynagrodzenie/Rabat handlowy
 • w kraju i za granicą: wszystkie punkty się liczą
 • Miesiącem bazowym jest wrzesień 2016 r. – aby uzyskać Dodatkowe Wynagrodzenie/Dodatkowy Rabat handlowy, należy uzyskać co najmniej Obrót punkowy z Miesiąca bazowego np. jeśli uzyskałeś we wrześniu 2016 r. Poziom efektywności 12% i np. 8 600 punktów, to masz szansę na uzyskanie Wynagrodzenia/Rabatu handlowego z poziomu 12% (gdy nie miałeś w Miesiącu bazowym spełnionego wymogu 5 lub 6 Odnóg) oraz z wyższych Poziomów. Punkty własne: 100 pkt.
 • Partner Biznesowy może uczestniczyć w Programie jedynie na głównym Numerze Partnerskim i maksymalnie na trzech Numerach dodatkowych.
 • Z Programu wyłączeni są Partnerzy Biznesowi, którzy w edycji 2016 uzyskali Dodatkowe Wynagrodzenie/Dodatkowy Rabat handlowy na więcej niż 15 Numerach Partnerskich.
Wyprawa po wiedzę

Program Motywacyjny dla Partnerów Biznesowych na Poziomie efektywności 0-18%

Start: 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie: 30 listopada 2017 r.
Miesiąc bazowy: listopad 2016 r. lub miesiąc poprzedzający złożenie karty uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Wyprawa po wiedzę”. Miesiącem bazowym jest ten, w którym został osiągnięty wyższy Poziom efektywności. Dla nowych Partnerów Biznesowych miesiącem bazowym jest miesiąc przystąpienia do Klubu FM WORLD lub poprzedzający złożenie karty uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa w szkoleniu można składać w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (kartę uczestnictwa można złożyć tylko raz na danym Numerze Partnerskim).
Sierpień 2017 jest ostatnim miesiącem złożenia karty uczestnictwa.

Szkolenie w najpiękniejszych zakątkach świata to niesamowita motywacja, nowe umiejętności i niewyczerpane źródło energii na kolejne miesiące! Gotowy? Do dzieła!

ZASADY KWALIFIKACJI

W Programie bierzesz udział, jeśli w Miesiącu bazowym Twój Numer znajdował się na poziomie od 0% do 18%.

Wystarczy, że uzyskasz Poziom Docelowy  i utrzymasz go w dwóch następnych miesiącach rozliczeniowych.

WARUNKI KONIECZNE w Miesiącach uzyskania i utrzymywania (powtarzania) Poziomu Docelowego:
•    100 Punktów własnych w FM WORLD POLSKA
•    zasada 60/40
•    80% Obrotu punktowego wypracowanego w FM WORLD POLSKA lub w FM GROUP Mobile

TWOJE KWALIFIKACJE *Miejsce szkolenia zostanie wskazane przez FM WORLD POLSKA. Zakładka „Twoje kwalifikacje” pomoże Ci w pełni skorzystać z Programu. Pamiętaj! W trakcie uczestnictwa w Programie nie możesz spaść poniżej Poziomu z Miesiąca bazowego. Masz jedną szansę osiągnięcia Poziomu Docelowego – wykorzystaj ją, pamiętaj o powtórzeniach i spełnieniu wszystkich warunków dodatkowych!

Bieżące informacje o spełnieniu przez Ciebie wymagań Programu możesz sprawdzić na drzewku rozwijanym.

UWAGI:

 • W Programie mogą brać udział laureaci programu „Szkolenie pod palmami”, „Wyprawa po wiedzę” – edycje 2011-2016 oraz „City Break” (uzyskując Poziom wyższy niż 15%).
 • Laureat poprzedniej edycji Programu, musi przez okres spełniania kwalifikacji (w Miesiącach uzyskania i utrzymywania (powtarzania) Poziomu Docelowego) utrzymać Obrót punktowy z listopada 2016 na numerze, w którym miał spełnioną wcześniejszą kwalifikację.
 • Wyjazd Szkoleniowy City Break oraz LUX jest wyjazdem jednoosobowym. Partner Biznesowy może zgłosić chęć zabrania na szkolenie jednej osoby, będącej Partnerem FM WORLD POLSKA, pod warunkiem, że Partner ten lub ta osoba pokryje koszty udziału tej osoby w szkoleniu oraz osoba ta zaakceptuje zasady takiego udziału.
 • W ramach edycji 2017 każdemu Partnerowi Biznesowemu biorącemu udział w Programie przysługuje jeden wyjazd szkoleniowy – jeśli spełniłeś warunki zarówno do Szkolenia City Break, jak i Szkolenia LUX, zaprosimy Cię na Szkolenie o wyższej randze, czyli LUX.
 • Przed przystąpieniem zapoznaj się z Regulaminem Programu Motywacyjnego „Wyprawa po wiedzę 2017”.
 • Jeśli nie wypełniłeś karty uczestnictwa online, wypełnioną kartę prześlij mailowo na aa jej oryginał listownie
Premia kwartalna

Zrób zakupy za minimum 250 pkt. w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy i odbierz swój dodatkowy Rabat kwartalny! Otrzymasz aż 25% sumy Rabatu handlowego uzyskanego za trzy następujące po sobie miesiące, w których spełniłeś warunki. Wykorzystaj szansę od FM WORLD POLSKA!

Sprawdź, w jaki sposób możesz zyskać więcej na swoich regularnych zakupach:

 • Program Lojalnościowy „Premia kwartalna” dotyczy Partnerów Biznesowych na poziomach do 18% włącznie, działających na statusie Odbiorcy albo Użytkownika,
 • Program Lojalnościowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., co oznacza, że możesz odebrać Rabat kwartalny nawet czterokrotnie,
 • warunkiem otrzymania Rabatu kwartalnego jest zrobienie zakupów o wartości punktowej co najmniej 250 pkt. w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy rozliczeniowych (patrz przykłady),
 • programem objęte są jedynie główne Numery Partnerskie,
 • nawet Rabat w wysokości 0 PLN wlicza się do średniej z 3 miesięcy, dzięki czemu możesz wziąć udział w „Premii kwartalnej” (jedynym warunkiem są zakupy za 250 pkt. w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy rozliczeniowych),
 • Program Lojalnościowy „Premia kwartalna” nie łączy się z Programem Motywacyjnym „Na dobry początek”. Przykład: jeśli kończysz program „Na dobry początek” w czerwcu, Twój udział w „Premii kwartalnej” liczy się od lipca (Przykład 4.),
 • Program Lojalnościowy „Premia kwartalna” nie łączy się z Programem Motywacyjnym „Witaj w domu”. Jednak zdobycie kwalifikacji w „Witaj w domu” nie wyklucza Cię całkowicie z uczestnictwa w „Premii kwartalnej”, nadal masz szansę na uzyskanie dodatkowego Rabatu handlowego (przykład 5),
 • zmiana statusu na Reklamującego/Sprzedawcę powoduje przerwanie naliczania Rabatu kwartalnego.

Wszystkie informacje znajdziecie w pliku PDF.

Nowy program samochodowy

Drugi program – „Carmotion” kierujemy do Partnerów Biznesowych z poziomów efektywności 15%, 18% oraz Złotych Magnolii, Partnerów będących na statusie Sprzedawcy lub Reklamującego.  To gratka dla osób, które chcą jeździć nowym autem, a ich poziom efektywności jeszcze nie pozwala na udział w „Drodze do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”. Dodatkowe Wynagrodzenie uzyskane w programie pomoże w spłacie raty leasingu na samochód  lub w opłaceniu długoterminowego jego wypożyczania. A w przypadku posiadania własnego samochodu – z naszym programem koszty amortyzacji nie będą już ciążyły. ZOBACZ TUTAJ>>

Mamy nadzieję, że nowe programy okażą się dodatkowym zastrzykiem motywacji dla Państwa grup!

Jeśli szukasz dodatkowej pracy lub stałego źródła dochodu, które będzie można dostosowywać do indywidualnego planu dnia.
Jeśli chcesz zarabiać na promocji produktów takich jak kosmetyki i perfumy FM wypełnij formularz rejestracyjny: