Rejestracja

W związku z wyłączeniem poprzedniej wersji sklepu internetoweg przypominamy o funkcjonalności dostępnej w obecnym sklepie: liście autoryzacyjnej czyli jak udostępnić swoje konto wskazanemu Partnerowi aby mógł dodać Ciebie do swojego zbiorowego zamówienia.

Od lutego 2017 roku jest możliwe zrobienie zakupów na Twoje konto przez innego Partnera jeśli on na Twojej liście autoryzacyjnej a jednocześnie Ty jesteś widoczny na koncie wskazanego Partnera. Takie rozwiązanie ułatwi realizację zbiorowych zamówień.

Zezwolenia na robienie zakupów w Twoim imieniu udzielasz w bardzo prosty sposób, za pomocą formularza, który znajdziesz po zalogowaniu na Twoje konto w sklepie internetowym.  Wystarczy wpisać numer wybranego przez Ciebie Partnera Biznesowego i zatwierdzić przyciskiem. Polecam „INSTRUKCJĘ” jak to zrobić  ZOBACZ >>>

Tą samą drogą możesz udzielić zgody na wykorzystanie rabatów w Twoim imieniu – zaznaczając pole: „Upoważniam w/w Partnera Biznesowego do korzystania w moim imieniu z rabatu”.

Z końcem miesiąca, 31 stycznia, nastąpi także reset haseł do sklepu internetowego. Podczas logowania do sklepu system poprosi o wprowadzenie i zatwierdzenie nowego hasła.

Powyższe zmiany są konieczne ze względów bezpieczeństwa.