Rejestracja

Słowo jako element porozumiewania się między ludźmi istniało od zawsze. Warto chociaż przez chwilę zastanowić się nad rolą jaką wyrazy spełniają w naszym życiu. Przede wszystkim stanowią one podstawę komunikacji międzyludzkiej. Trudno wyobrazić sobie życie bez swobodnego przepływu informacji , który możliwy jest dzięki systemowi znaków zawierającemu mnóstwo słów.

Za pomocą słów mamy możliwość wyrażania naszych myśli i odczuć. Ale język to nie tylko poszczególne słowa. To również gesty, mimika twarzy czyli to co potocznie nazywamy mową ciała.

Również zwierzęta posiadają swój własny system porozumiewania się, jednak zrozumiały tylko dla nich ,trudno bowiem wyobrazić sobie kota czy kanarka proszącego nas o jedzenie…

Język stanowi zatem niezwykle istotną rolę w naszym codziennym życiu , gdyż za jego pomocą możemy nawiązywać kontakty również z obcokrajowcami. Ponadto za pomocą słów możemy informować innych o naszych potrzebach i oczekiwaniach.

Nie wszystko jednak da się wyrazić słowami tak jak najtrudniej jest mówić o rzeczach najprostszych , reszta jest muzyką…